W trosce o bezpieczeństwo dzieci raciborska dzielnicowa wspólnie z oficerem prasowym komendy spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Brzeziu. Mundurowi przekazali cenne informacje dotyczące tego, jak bezpiecznie korzystać z letnich atrakcji. Wszystko po to, aby czas letniego wypoczynku dla wszystkich upłynął bezpiecznie i pozostawił po sobie tylko przyjemne wspomnienia.

Pozostały do wakacji czas raciborscy policjanci wykorzystują na  spotkania z dziećmi i młodzieżą, w czasie których mówią o tym, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, w górach, na podwórku czy w domu. Wszystko w ramach kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” . Wczoraj mundurowi spotkali się z uczniami w Brzeziu.  W  czasie pogadanki omówili zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem. Treści teoretyczne uzupełniali przykładami niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży, które znają z codziennej służby. Informacje te są ważne z uwagi na zbliżające się wakacje, w czasie których młodzież mając dużo wolnego czasu nie zawsze spędza go w sposób konstruktywny. Omówione także wśród uczniów  rady dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, handlu ludźmi i pracy za granicą oraz zagrożeń wynikających z cyberprzestępczości. Nie zabrakło także informacji dotyczących przemocy i agresji wśród uczniów oraz konsekwencji prawnych grożących uczniom w momencie zaistnienia takiego zdarzenia. Problem narkotyków i dopalaczy został omówiony w ramach kampanii MSWiA o nazwie ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, natomiast ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Na koniec spotkania stróże prawa życzyli  młodzieży udanego, ale przede wszystkim bezpiecznego letniego wypoczynku.

  • Raciborscy policjanci spotkali się z uczniami szkoły podstawowej w Brzeziu na przedwakacyjnej pogadance o bezpieczeństwie
  • Raciborscy policjanci spotkali się z uczniami szkoły podstawowej w Brzeziu na przedwakacyjnej pogadance o bezpieczeństwie
  • Raciborscy policjanci spotkali się z uczniami szkoły podstawowej w Brzeziu na przedwakacyjnej pogadance o bezpieczeństwie
  • Raciborscy policjanci spotkali się z uczniami szkoły podstawowej w Brzeziu na przedwakacyjnej pogadance o bezpieczeństwie