Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

© https://www.raciborz.pl/
 

Miasto Racibórz wystawiło lokal użytkowy do przetargu, mieszczącego się na Placu Władysława Jagiełły 5/15 w Raciborzu.

Lokal znajduje się w suterenie w budynku stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej i składa się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 42,32 m2.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Racibórz, w Sali Błękitnej ( I piętro) dnia 11 czerwca 2019 r.  o godz.10.00.

Wadium wynosi 680,00 zł i należy je wpłacić do dnia 05 czerwca.
Cena wywoławcza- 340,00 zł (netto)

W trakcie przetargów licytowana jest wysokość miesięcznego czynszu za najem lokalu.
Aby przystąpić do przetargu należy umieścić wadium w odpowiedniej kwocie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://bit.ly/2IgZbza

Przetarg lokalu użytkowego na Placu Władysława Jagiełły

Miasto Racibórz wystawiło lokal użytkowy do przetargu, mieszczącego się na Placu Władysława Jagiełły 5/15 w Raciborzu