Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Wyniki stacji na dzień 3 czerwca 2019.
Wyniki stacji na dzień 3 czerwca 2019.

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach można już znaleźć wyniki pomiarów raciborskiej stacji monitorującej powietrze.

Do tej pory urządzenia pomiarowe wewnątrz stacji były kalibrowane. O tym oraz o specyfice całej stacji mówił Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska podczas oficjalnego otwarcia stacji 17 maja. Zapowiedział wówczas, że aparatura rozpocznie pracę w pełnym wymiarze na początku czerwca.

Raciborska stacja podaje wyniki pomiarów: pyłów PM 10 i PM 2,5, związków siarki oraz tlenków azotu. Dodatkowo stacja posiada małą stację meteo, której wyniki są zbierane na potrzeby WIOŚ.

Certyfikowana stacja monitorująca powietrze w Raciborzu to wynik wieloletnich zabiegów lokalnych działaczy proekologicznych oraz prezydenta Dariusza Polowego, który na początku tego roku skutecznie zainteresował tematem instytucje rządowe.

Aktualne wyniki raciborskiej aparatury pomiarowej są dostępne pod adresem:
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/176/parametry/wszystkie