Uchwałą nr XXXII/458/2017 z 27 września 2017r. Rada Miasta Racibórz przyjęła Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018 – 2028.

Program określa m.in. zasady i kryteria udzielania dotacji. Dofinansowane zostaną te inwestycje, które przynoszą największy efekt ekologiczny. W tym celu opracowano zasady kwalifikacji i kolejności udziału w programie.

Nabór wniosków na 2019 rok prowadzony był od 4 lutego do 5 marca 2019 r.

Listy rezerwowe zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2019 roku dostępne TU (klik)