Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno - Edukacyjnym ,,Metis'' w ramach kampanii pt. ,,MOJE BEZPIECZNE(?) DZIECKO'' realizuje projekt pt. ,,Cyberprzestrzeń - współczesne zagrożenia''

Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu aktywnie włącza się w realizację powyższej kampanii. Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie, które odbędzie się w dniu  09 maja 2019r. w godz. 13:00-15:30 w Domu Kultury ,,Strzecha” w Raciborzu przy ul. Księdza Józefa Londzina 38. Pieczę nad działaniami objął Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy.

 

Celem powyższej inicjatywy jest podniesienie świadomości odbiorców związanej z przedmiotową problematyką, a za ich pośrednictwem dotarcie do szerokiej grupy dzieci naszego powiatu.

Mając powyższe na uwadze mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w przedmiotowym szkoleniu. W przypadku zainteresowania wymagana jest rejestracja za pośrednictwem strony internetowej ROM-E Metis: https://www.metis.pl w zakładce moje bezpieczne dziecko (z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń).